Obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HTS spol. s r.o., se sídlem Smetanova 2105/26b, 789 01 Zábřeh, IČ: 476 70 886, zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu Ostrava oddíl C, vložka 5196 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.shopgas.cz

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.shopgas.cz  (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu SHOPGAS.CZ jsou v souladu s Občanským zákoníkem - zákon 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi firmou HTS spol. s r.o. , Smetanova 2105/26b, 789 01, Zábřeh jako dodavatelem a zákazníkem, jejichž předmětem je dodávka zboží dle výběru na www.shopgas.cz.

Ochrana dat

Internetový prodejce je jediným příjemcem informací a dat získaných na základě objednávky. Tyto informace slouží pouze k uskutečnění oboustranného obchodu a k řešení případné reklamace. V žádném případě nebudou jakkoliv poskytnuty třetí osobě k využití.

II. Způsob objednání

 • Zboží si můžete vyhledat buď zvolením příšlušné kategorie výrobků v levém menu nebo zadáním jeho názvu do vyhledávacího pole.
 • Po kliknutí na daný výrobek se zobrazí jeho detaily jako prodejní cena, termín dodání, popis výrobku včetně volby Přidání do košíku. Všechny informace ke zboží, které je uvedeno v internetovém obchodě SHOPGAS.CZ, jsou shodné s informacemi od výrobců.
 • V košíku lze u výrobků měnit zvolený počet kusů popřípadě je z něj odebrat.
 • Po potvrzení objednávky bude na Vámi uvedený email odesláno potvrzení objednávky včetně jeji rekapitulace.
 • Pro pohodlnější nákup máte možnost bezplatné registrace v našem E-shopu, díky které můžete rovněž sledovat historii svých realizovaných objednávek.
 • Objednávku zboží v internetovém obchodě SHOPGAS.CZ mohou provádět pouze osoby starší 18-ti let žijící na území České a Slovenské republiky.
 • Při objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje

 
III. Uzavření kupní smlouvy

 • Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Internetový obchod obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to pouze v případech doručení v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje objednávané zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží, způsob doručení objednaného zboží včetně nákladů za toto doručení.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

IV. Dodávka zboží

 • Dodací lhůta je závislá na skladových zásobách a termínu doručení objednávky.
 • Pokud je objednané zboží skladem a objednávka je zaslána v pracovní dny do 11:00 hod, bude zákazníkovi expedována ještě týž den.
 •  V případě, že některé zboží z objednávky nebude na skladě, budete informování e-mailem uvedeným v objednávce nebo telefonicky našim pracovníkem, který Vám nabídne nejbližší termín dodání.
 • Objednávky zaslané v sobotu, neděli či ve dnech státních svátků budou realizovány nejbližší pracovní den.
 • Zboží objednané přes internetový obchod Shopgas.cz je zasíláno na adresu uvedenou v objednávce.
 • Dopravu zboží zajišťujeme v rámci smlouvy s Českou poštou - balík do ruky - maximální váha balíku se pohybuje do 30 kg. Dopravu je možné zvolit rovněž prostřednictvím PPL s maximální váhou balíku do 50 kg.
 • Skutečná cena dopravy je fakturována dle platných cenových sazeníků České pošty a PPL.
 • Zboží si lze také odebrat osobně u autorizovaného prodejce v místě sídla společnosti.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 Dotazy týkající se dodací lhůty, prosím, směřujte na e-mail: obchod@htszabreh.cz

Důležité upozornění:

Pokud balík se zbožím jeví znaky poškození (promáčknuté rohy, proražený karton, mokrý karton apod.), zboží od dopravce nepřebírejte a jako důvod uveďte podezření, že zboží může být poškozené. Popřípadě můžete před dopravcem zboží vybalit dříve, než jej převezmete (akt převzetí je stvrzen až podepsáním přepravního lístku nebo dodacího formuláře). Pokud jste zboží převzali, okamžitě jej rozbalte a zkontrolujte, zda je kompletní a v pořádku. Pokud budete reklamovat poškození zboží dopravcem dva a více dní po převzetí, nemusí být vaše reklamace uznána.


V. Způsob platby

V současné době nabízíme tyto způsoby platby:

 • Platba na dobírku. Peníze převezme v hotovosti pracovník dopravní služby.
 • Platba na fakturu. Poštou, případně v balíku, Vám bude doručena faktura s 10-ti denní splatností. Tento způsob úhrady musí být projednán předem s jednatelem společnosti.
 • Platba v hotovosti nebo kartou při odběru zboží přímo v sídle společnosti.

VI. Záruka na materiál, vrácení materiálu

Na zakoupené a dodané zboží se vztahuje záruka výrobce. V případě reklamace se ihned zkontaktujte s prodejcem, jehož adresa je uvedena v servisní knížce, případně s firmou HTS spol.s .r.o.

Informace k reklamacím

Práva spotřebitelů jsou upravena v  Občanském zákoníku - zákon 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele, kde jsou uvedena minimální práva spotřebitele.

Každý spotřebitel má právo v případě vady zboží nárok na reklamaci v průběhu reklamační doby.

Reklamační lhůta činí 24 měsíců ode dne koupě zboží.

Předmětem reklamace jsou vady materiálu nebo technologie.

Předmětem reklamace nejsou zejména:

 • Nesprávně zvolený druh materiálu
 • Zboží má naprosto zničené některé části
 • Zboží bylo užíváno k nevhodnému účelu, než k jakému je určeno
 • Mechanické poškození či poškození z důvodu nevhodného užívání
 • Životnost zboží byla spotřebována v jeho užitné hodnotě

Reklamace

Spotřebitel je povinen:

 • Reklamovat zboží bez zbytečného odkladu po objevení vady.
 • Reklamovat zboží v čistém stavu.
 • Reklamovat zboží u toho prodejce, u kterého zboží zakoupil.
 • Prokázat kde a kdy zboží koupil a jaká byla cena zboží v době zakoupení (prodejní doklad či záruční list).

Prodejce je povinen: 

 • Reklamované zboží převzít.
 • O převzetí zboží sepsat písemný záznam.
 • O reklamaci rozhodnout do 30 dnů ode dne převzetí zboží k reklamaci, případně do doby sjednané se spotřebitelem.

Řešení reklamace: 

 • Zamítnutím - viz např. uvedení co předmětem reklamace není
 • Uznánim a:
  • Opravou zboží (kde bude oprava provedena rozhoduje prodávající).
  • Slevou ceny zboží (pokud se tak prodávající se spotřebitelem dohodnou).
  • Výměnou zboží (spotřebitel by měl však respektovat, že ne vždy lze vyměnit za přesně identické zboží).
  • Vrácením kupní ceny v částce, kterou spotřebitel zaplatil při nákupu zboží.


VII. Uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení Občanského zákoníku - zákon 89/2012 Sb.., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením Občanského zákoníku - zákon 89/2012 Sb., právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  obchod@htszabreh.cz    

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů (zbytečná doprava atd.)

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Rozhodnete-li se pro odstoupení  od kupní smlouvy v souladu s ustanovením Občanského zákoníku - zákon 89/2012 Sb. (viz. výše) , žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury, variabilního symbolu a data nákupu.

Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za dodržení následujících podmínek:

 • Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží, či jiným okolnostem odporujících výše uvedeným podmínkám, se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

VII. Závěrečné ustanovení

HTS spol. s r.o. si vyhrazuje právo na:

 • Reklamované zboží převzít.
 • O převzetí zboží sepsat písemný záznam.
 • O reklamaci rozhodnout do 30 dnů ode dne převzetí zboží k reklamaci, případně do doby sjednané se spotřebitele
 • Zamítnutím - viz např. uvedení co předmětem reklamace není
 • Uznáním a:
  • Opravou zboží (o tom, kde bude oprava provedena rozhoduje prodávající)
  • Slevou ceny zboží (pokud se tak prodávající se spotřebitelem dohodnou)
  • Výměnou zboží (spotřebitel by ovšem respektovat, že ne vždy lze vyměnit za přesné identické zboží)
  • Vrácením kupní ceny v částce, kterou spotřebitel zaplatil při nákupu zboží
 • Změny cen a množství produktů v nabídce interntového obchodu
 • Chyby v cenách a popisech výrobků
 • Zařazování nových produktů do nabídky v internetovém obchodě a odebírat produkty z nabídky internetového obchodu.
 • Provádět změny ve všech sekcích E-shopu, případně rušit akční nabídky uveřejněné na internetovém obchodě.
 • HTS neodpovídá za vzniklé chyby při posílání objednávek přes e-mail nebo za chyby vzniklé bez jeho přičinění, které nemůže ovlivnit.

Zboží

 • Nesmí být použité.
 • Musí být nepoškozené.
 • Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.

Kontaktujte nás

HTS spol. s r.o.

Smetanova 2105/26b

78901 Zábřeh

Česká republika

IČO: 47670886

DIČ: CZ47670886

Mobil: +420 731 413 841

Tel:     +420 588 110 303

Email: obchod@htszabreh.cz


Naše přednosti

 • 20 let zkušeností v oboru
 • Kvalitní zařízení prověřená praxí
 • Technická podpora
 • Skvělý poměr kvalita/cena
 • Držitel ISO 9001:2009

Výhradní dodavatel značek:

     ELPIGAZ, EMER, OMVL

 VALTEK, POLMOCON, AG


 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
 • logo-8